Bến Tre: Hoàn thành mục tiêu Chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng Chính quyền số

Đào Công
22/01/2021 08:26
NIICS

Để thực hiện chuyển đổi số thành công, trong 03 trụ cột về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tỉnh Bến Tre xác định chính quyền số hay chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền tỉnh Bến Tre phải tiên phong, đi trước, dịch chuyển toàn bộ hoạt động tương tác giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp lên môi trường số để kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là cung cấp toàn bộ TTHC lên môi trường mạng.

Các cá nhân, tổ chức giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. Ảnh: Baodongkhoi.vn

Ban biên tập Tạp chí Điện tử trích lược tham luận “Chuyển đổi số và kinh nghiệm trong triển khai DVCTT mức độ 4” của Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ TT&TT.

Bến Tre là tỉnh nằm cuối nguồn sông Mê Kông, có dân số trên 1,28 triệu người, thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng, Bến Tre có lợi thế, sự khác biệt so với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL để phát triển kinh tế - xã hội bởi vị trí địa lý (hình thành bởi 03 cù lao, bờ biển dài trên 60 km, gần 6.000 km sông, không gian kinh tế lớn), hệ sinh thái kinh tế đa dạng, nhiều sản phẩm chủ lực về nông sản, thủy sản, du lịch,... Để phát huy lợi thế trên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bến Tre xác định phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý điều hành, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, coi chuyển đổi số là cơ hội, thời cơ để đưa Bến Tre thành địa phương phát triển, trung tâm của Khu vực về chuyển đổi số.

Bến Tre đã sớm tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu và đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án chuyển đổi số của tỉnh cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 08/10/2020, Tỉnh đã thành lập BCĐ chuyển đổi số của tỉnh (trên cơ sở kiện toàn BCĐ CQĐT tỉnh) do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, và đã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.

Để thực hiện chuyển đổi số thành công, trong 03 trụ cột về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tỉnh Bến Tre xác định chính quyền số hay chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền tỉnh Bến Tre phải tiên phong, đi trước, dịch chuyển toàn bộ hoạt động tương tác giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp lên môi trường số để kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là cung cấp toàn bộ TTHC lên môi trường mạng.

Với tinh thần đó, bằng nỗ lực của địa phương cùng với sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp công nghệ tỉnh Bến Tre đã cung cấp 100% TTHC phù hợp lên thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và là địa phương đầu tiên trên cả nước đạt được kết quả này, tạo dấu mốc quan trọng, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số. Hiện tại, toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến được 17 đơn vị cấp tỉnh; 09 huyện, thành phố và 157 xã, phường, thị trấn cung cấp phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 của tỉnh trên Cổng DVC là 78.496 hồ sơ.

Để đạt được kết quả như trên, trong quá trình triển khai tỉnh Bến Tre đúc kết một số kinh nghiệm, như sau:

Thứ nhất, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp quyết liệt chỉ đạo. Lãnh đạo các cấp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Đây chính là yếu tố tiên quyết, quan trọng giúp hoàn thành chỉ tiêu.

Thứ hai, đổi mới cách làm, cách triển khai. Trước đây, chúng ta thường đặt mục tiêu mỗi năm hoàn thành cung cấp một số lượng dịch vụ nhất định, do cách làm rời rạc, phân tán (tổ chức - từng cơ quan, đơn vị triển khai; và hệ thống - phát triển các hệ thống thông tin riêng lẻ). Nay, trong chuyển đổi số, làm dựa trên nền tảng, làm tập trung (tổ chức - một cơ quan làm đầu mối chủ trì triển khai; nền tảng giúp làm đồng bộ, làm nhanh) và giúp giảm chi phí. Chính vì vậy, chỉ trong 03 tháng, toàn bộ dịch vụ công của tỉnh đã chuyển lên mức độ 4.

Thứ ba, sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của Bộ TT&TT, các doanh nghiệp công nghệ số, sự phối hợp chặt chẽ, trực tiếp giữa Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT và Sở TT&TT tỉnh Bến Tre. Cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ giải đáp vướng mắc kỹ thuật, cách làm, quy trình, chỉ đạo các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ, đồng hành; hỗ trợ kết nối, tích hợp hệ thống của tỉnh với các hệ thống của quốc gia (hệ thống thanh toán, hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu, …).

Thứ tư, rà soát, chuẩn hóa quy trình, thủ tục. Các TTHC được rà soát để đảm bảo khả năng có thể cung cấp thành DVCTT mức độ 4; đồng thời chuẩn hóa về tên gọi, lĩnh vực, quy trình để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình cấu hình quy trình điện tử và trong thực hiện tích hợp, liên thông, chia sẻ trạng thái của các DVCTT mức độ 4 với Cổng DVC Quốc gia.

Thứ năm, tạo dựng bộ TTHC chuẩn cho cấp huyện, cấp xã: Đối với các DVCTT cấp huyện và cấp xã do sử dụng chung bộ thủ tục nên được triển khai thực hiện thành bộ TTHC chuẩn. Sau đó, các huyện, thành phố chia sẻ các DVCTT mức độ 4 đã được chuẩn hóa và cấu hình lại quy trình xử lý tại các phòng, ban và sắp xếp nhân sự phù hợp trong từng bước giải quyết DVCTT để đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và tiết kiệm được thời gian.

Nhìn chung, công tác giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC của tỉnh Bến Tre đã đáp ứng được các yêu cầu của việc giải quyết TTHC qua môi trường mạng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa, việc tham gia tương tác, sử dụng trực tiếp của người dân, doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Đây cũng là một trong những hạn chế của tỉnh Bến Tre, do người dân chưa có thói quen thực hiện giải quyết TTHC qua mạng. Để khắc phục vấn đề này, trong chương trình chuyển đổi số, tỉnh Bến Tre đã xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng số.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp DVC trực tuyến, trong năm 2021 tỉnh Bến Tre sẽ tập trung thực hiện một số công việc cụ thể:

Một là, kết nối, đồng bộ Cổng DVCTT của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp DVCTT mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo khả năng truy xuất hệ thống 24/7 được thông suốt, hiệu quả.

Hai là, quy trình giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã phải được đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình nội bộ cũng như quy trình điện tử đáp ứng khả năng cung cấp DVCTT mức độ 4. Điều này rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ các Bộ, Ngành trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ba là, kết nối vào hệ thống đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông để đo lường, theo dõi, xếp hạng, đánh giá mức độ sử dụng.

Bốn là, tỉnh Bến Tre sẽ chỉ đạo các cơ quan hành chính các cấp, kêu gọi doanh nghiệp công nghệ số tham gia, đồng hành hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; Hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ; tham gia hỗ trợ triển khai DVCTT như chuyển trả kết quả qua Bưu điện, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Năm là, Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số một cách thiết thực, hiệu quả, trực quan, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm để người dân, doanh nghiệp biết và tham gia sử dụng DVCTT. Kết hợp sinh hoạt tổ dân phố với thực hiện việc tuyên truyền DVCTT như phát tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn sử dụng DVCTT; cần tận dụng tốt các kênh tuyên truyền khác như trên mạng xã hội như Facebook, Zalo….

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ký quyết định ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0. Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 là căn cứ để định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển và lộ trình triển khai ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2021 – 2025, hướng tới một hệ thống quản lý số toàn diện, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của tỉnh.

Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 bổ sung những khái niệm “Khung kiến trúc chính phủ điện tử”, “Kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ”, “Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh”; cập nhật các nguyên tắc xây dựng kiến trúc, tầm nhìn kiến trúc, định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với hiện tại và các xu thế phát triển công nghệ như Cloud Computing, AI, Big Data cùng hạ tầng truyền dẫn mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, kiến trúc phiên bản mới cũng thể hiện rõ 5 mô hình tham chiếu để tỉnh Bến Tre xây dựng kiến trúc bao gồm kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc kỹ thuật công nghệ và kiến trúc an toàn thông tin. Ban hành kèm theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 còn có chi tiết các hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu tạo nền tảng để tham chiếu khi xây dựng.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp phát triển cũng là bước tiến của kinh tế số

Doanh nghiệp phát triển cũng là bước tiến của kinh tế số

Kinh tế số - Nền tảng trọng yếu của quá trình chuyển đổi số

Kinh tế số - Nền tảng trọng yếu của quá trình chuyển đổi số

Thế giới cần những quy tắc hành xử cụ thể để nền tảng mạng xã hội vận hành

Thế giới cần những quy tắc hành xử cụ thể để nền tảng mạng xã hội vận hành

Nền tảng mạng xã hội và kết quả đã được dự báo là những lùm xùm pháp lý về vấn đề tin tức

Nền tảng mạng xã hội và kết quả đã được dự báo là những lùm xùm pháp lý về vấn đề tin tức

Thế giới thấy gì từ "cuộc chiến" Facebook với Australia ngày càng căng thẳng

Thế giới thấy gì từ "cuộc chiến" Facebook với Australia ngày càng căng thẳng

Viện McKinsey Global: Trung Quốc sẽ xây dựng hình mẫu cho kinh tế số

Viện McKinsey Global: Trung Quốc sẽ xây dựng hình mẫu cho kinh tế số

Chứng khoán Việt Nam vẫn còn dư địa lớn để phát triển

Chứng khoán Việt Nam vẫn còn dư địa lớn để phát triển

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Sự lớn mạnh của các "Ông lớn" và những lo ngại về "mặt trái" của sức mạnh này

Sự lớn mạnh của các "Ông lớn" và những lo ngại về "mặt trái" của sức mạnh này

Từ Internet vạn vật đến hệ sinh thái an toàn thông tin

Từ Internet vạn vật đến hệ sinh thái an toàn thông tin

Trạm phát 5G - Thách thức về an toàn bức xạ điện từ khi triển khai

Trạm phát 5G - Thách thức về an toàn bức xạ điện từ khi triển khai

Trạm phát 5G - Chuẩn bức xạ điện từ cũ liệu có còn phù hợp?

Trạm phát 5G - Chuẩn bức xạ điện từ cũ liệu có còn phù hợp?

Tin mới cập nhật

Thông báo phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10

Thông báo phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

Viện Chiến lược TT&TT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản

Viện Chiến lược TT&TT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản

Nắm bắt cơ hội phát triển, 60 quốc gia đã ban hành chiến lược AI

Nắm bắt cơ hội phát triển, 60 quốc gia đã ban hành chiến lược AI

 Viện Chiến lược TT&TT chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Chiến lược TT&TT chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tài liệu Những điều cần biết về công nghệ thông tin

Tài liệu Những điều cần biết về công nghệ thông tin

Đổi mới sáng tạo - Chìa khóa 'bứt phá' năng suất, chất lượng

Đổi mới sáng tạo - Chìa khóa 'bứt phá' năng suất, chất lượng

Bộ TT&TT sẽ thí điểm đánh giá, công nhận các nền tảng số Việt Nam

Bộ TT&TT sẽ thí điểm đánh giá, công nhận các nền tảng số Việt Nam

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

Bàn về tầm nhìn và các trụ cột của công nghệ thông tin di động 6G

Bộ TT&TT hướng dẫn triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương

Bộ TT&TT hướng dẫn triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương

Thời hạn sử dụng giấy phép dịch vụ an ninh mạng nên là 10 năm

Thời hạn sử dụng giấy phép dịch vụ an ninh mạng nên là 10 năm

Tìm hiểu thiết bị Drone trong công tác truyền thông ở cơ sở

Tìm hiểu thiết bị Drone trong công tác truyền thông ở cơ sở

Tin đọc nhiều

Viện McKinsey Global: Trung Quốc sẽ xây dựng hình mẫu cho kinh tế số

Viện McKinsey Global: Trung Quốc sẽ xây dựng hình mẫu cho kinh tế số

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam

Trạm phát 5G - Thách thức về an toàn bức xạ điện từ khi triển khai

Trạm phát 5G - Thách thức về an toàn bức xạ điện từ khi triển khai

Trạm phát 5G - Chuẩn bức xạ điện từ cũ liệu có còn phù hợp?

Trạm phát 5G - Chuẩn bức xạ điện từ cũ liệu có còn phù hợp?

Trạm phát 5G - Quy định an toàn phơi nhiễm EMF

Trạm phát 5G - Quy định an toàn phơi nhiễm EMF

Nhận biết bức xạ điện từ và các nguồn bức xạ điện từ ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Nhận biết bức xạ điện từ và các nguồn bức xạ điện từ ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

Kỹ thuật kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia

CMCN 4.0: Vai trò của doanh nghiệp trong cuộc CMCN lần thứ tư (phần 1)

CMCN 4.0: Vai trò của doanh nghiệp trong cuộc CMCN lần thứ tư (phần 1)

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

Chuyển đổi số quốc gia và vai trò của VNPT

Chuyển đổi số quốc gia và vai trò của VNPT

Video xem nhiều

Khởi động nền tảng SMEdx hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Khởi động nền tảng SMEdx hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Honda MSX 125 Grom 2021 mẫu xe côn tay phiên bản đường đua

Hướng dẫn cấu hình phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7

Hướng dẫn cấu hình phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7

iPhone SE 2020 cuối cùng cũng đã mở bán để phục vụ tín đồ cuồng "Táo"

iPhone SE 2020 cuối cùng cũng đã mở bán để phục vụ tín đồ cuồng "Táo"

Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới, kiểu dáng mạnh mẽ, công nghệ đột phá

Hyundai Elantra 2021 thế hệ mới, kiểu dáng mạnh mẽ, công nghệ đột phá

Vô địch F1, Lewis Hamilton thử cảm giác lái siêu mô tô Yamaha YZR-M1 của Valentino Rossi

Vô địch F1, Lewis Hamilton thử cảm giác lái siêu mô tô Yamaha YZR-M1 của Valentino Rossi

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Khám phá công nghệ G-Vectoring Contror trên Mazda 3 mới

Khám phá công nghệ G-Vectoring Contror trên Mazda 3 mới

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Một ngày trải nghiệm giấc mơ trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp ở Nhật Bản

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Pretzel - Bánh quy cây: Biểu tượng văn hoá châu Âu với nhiều tranh cãi về nguồn gốc

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

Làm thế nào để nâng cao tương tác giữa loa và phòng nghe hiệu quả

"Gã khổng lồ" công nghệ Apple đã chính thức phát hành thẻ tín dụng có tên Apple Card

"Gã khổng lồ" công nghệ Apple đã chính thức phát hành thẻ tín dụng có tên Apple Card

Kinh tế số và tiềm năng phát triển tại Việt Nam
15/06/2021
Phương pháp đo lường đô thị thông minh
11/06/2021
Triển vọng 5G và 6G trong tương lai ở Nhật Bản
11/06/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Hội thảo góp ý dự thảo phát triển công nghiệp ICT, hướng tới CMCN lần thứ tư
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số
08/04/2020
Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G
07/12/2019
REV-ECIT 2019: Thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng
07/12/2019
PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.