Năm 2021: Tổng cục Hải Quan phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu ngân sách được giao

Tiến Kiên
25/12/2020 07:26
NIICS

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục Hải quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tin tưởng và khẳng định Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành Tài chính thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Ngân sách nhà nước năm 2021.

Nhấn mạnh về kết quả đạt được năm 2020 của Tổng cục Hải quan, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, kết quả chung của ngành Tài chính đạt được có sự đóng góp quan trọng của Tổng cục Hải quan.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt: công tác kiểm tra, giám sát hải quan có nhiều giải pháp đổi mới cải cách với nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và quản lý thu ngân sách, đôn đốc thu nợ thuế triển khai quyết liệt. Nhờ đó kết quả thu NSNN ước đạt 315.000 tỷ đồng, tăng hơn 15.000 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội. Đây là nỗ lực có gắng của Tổng cục Hải quan góp phần vào cân đối ngân sách của cả nước trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Báo Hải quan

Trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại và XNK hàng hóa tiếp tục được tổng cục Hải quan quan tâm và đẩy mạnh. Nỗ lực đó được khẳng định bằng kết quả 5 năm liền Tổng cục Hải quan được đánh giá đi đầu trong các cơ quan của Bộ Tài chính trong cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan đã tích cực tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Đến nay các thủ tục đã triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia khá lớn. Về Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam là một trong các nước tích cực triển khai.

“Đặc biệt trong năm nay, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính xây dựng Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng một cửa tại cơ quan Hải quan theo chỉ đạo tại Nghị quyết 99/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Đề án này là một cải cách quan trọng, đổi mới căn bản công tác kiểm tra chuyên ngành, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho DN” – Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Trong các thành tích nổi bật của ngành Hải quan, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao công tác đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Mặc dù năm 2020 bối cảnh dịch Covid-19 nhưng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển trái phép các chất ma túy rất phức tạp. Lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối kết hợp các lực lượng phá thành công nhiều chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án lớn ma túy.

Đặc biệt công tác kiểm tra chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp được triển khai rất thành công. Kết quả này vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do mới và đẩy mạnh quan hệ thương mại sang Hoa Kỳ.

Bên cạnh các kết quả trên, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đánh giá cao công tác triển khai các đề án, chính sách và quản lý hải quan. Tổng cục Hải quan đã cơ bản hoàn thành các đề án xây dựng chính sách. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đánh giá cao các lĩnh vực công tác quản lý rủi ro, thanh tra, xây dựng lực lượng, đào tạo quản lý cán bộ, quản lý nội ngành… đạt kết quả tốt góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành Hải quan.

Đồng lòng vượt qua khó khăn

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, những kết quả quan trọng ngành Hải quan đạt được trong năm 2020 xuất phát từ sự quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong toàn ngành Tài chính.

Bên cạnh đó là sự ủng hộ, quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp uỷ, chính quyền các địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp các ngành; sự chia sẻ, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp đã giúp Tổng cục Hải quan nói riêng và Bộ Tài chính nói chung hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Cùng với đó là sự tập trung cao độ, thường xuyên, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan và cơ quan Hải quan các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu đến ngày cuối cùng của năm.

Từ đó, ngành Hải quan đã cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao thành chương trình hành động cụ thể, có phân công phân nhiệm đến từng đơn vị, từng công chức lãnh đạo, từng chuyên viên và có sự đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện để đưa ra các giải pháp thực hiện tiếp theo.

Đặc biệt, kết quả đạt được năm 2020 là thành quả của sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của toàn ngành Tài chính nói chung và của hệ thống Hải quan nói riêng.

Phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

Bước sang năm 2021, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp Tổng cục Hải quan cần thực hiện đồng bộ.

Thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được Quốc hội giao là 315.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5%. Để triển khai nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan cần bám sát nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-CP của Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý hải quan, quản lý thu ngân sách hiệu quả, kịp thời, liên tục, toàn diện.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động XNK hàng hóa để rút ngắn thời gian và chi phí thông quan hàng hóa. Trong đó tiếp tục tham mưu, đôn đốc, điều phối có hiệu quả các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại theo các Quyết định 1254/QĐ-TTg và Quyết định 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý hải quan, khẩn trương triển khai Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan hướng tới hải quan số, tổ chức triển khai các bước để đưa hệ thống vào vận hành chính thức. Đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động đối với cảng biển, sân bay; mở rộng kết nối với các ngân hàng thương mại thực hiện thu, nộp thuế 24/7.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt hơn và hiệu quả hơn công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán sắp tới. Theo đó, tiếp tục phân tích rủi ro để xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu tranh có trọng điểm, tập trung địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng có rủi ro cao, xây dựng các chuyên án về ma túy, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tăng cường kiểm tra chống gian lận xuất xứ, chuyển tái bất hợp pháp, tăng cường phối hợp hải quan Hoa Kỳ và các nước trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ; thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về quản lý và giám sát hải quan, vận động quần chúng cùng với lực lượng Hải quan tham gia đấu tranh chống buôn lậu, giam lận thương mại và hàng giả; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng liên ngành đặc biệt là lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 389 ở các địa phương…

Thứ tư, tiếp tục xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ của cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Theo Tạp chí Điện tử

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Đi trước các nước phát triển về cái mới để thay đổi thứ hạng quốc gia

Đi trước các nước phát triển về cái mới để thay đổi thứ hạng quốc gia

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin

Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Vũng Tàu hoạt động với hơn 1.100 camera

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Vũng Tàu hoạt động với hơn 1.100 camera

Chính phủ thông minh tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp

Chính phủ thông minh tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp

Flex Digital - Chuẩn mở trong xây dựng Chính phủ điện tử

Flex Digital - Chuẩn mở trong xây dựng Chính phủ điện tử

Phòng vệ thương mại có ý nghĩa như nào tới ngành sản xuất nội địa?

Phòng vệ thương mại có ý nghĩa như nào tới ngành sản xuất nội địa?

Sau chính phủ số là gì?

Sau chính phủ số là gì?

Phát triển Đô thị thông minh: Người dân, doanh nghiệp đều hưởng lợi

Phát triển Đô thị thông minh: Người dân, doanh nghiệp đều hưởng lợi

"Chính phủ không cấp thêm vốn cho 3 dự án yếu kém ngành công thương"

"Chính phủ không cấp thêm vốn cho 3 dự án yếu kém ngành công thương"

Bộ KH&ĐT đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư công nghệ quy mô tỉ USD

Bộ KH&ĐT đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư công nghệ quy mô tỉ USD

Những thay đổi vượt bậc trong xây dựng chính phủ điện tử tại Phú Thọ trong 5 năm qua

Những thay đổi vượt bậc trong xây dựng chính phủ điện tử tại Phú Thọ trong 5 năm qua

Tin mới cập nhật

Một số tính năng mới của Công nghệ 6G trong tương lai dưới góc nhìn của NTT Docomo

Một số tính năng mới của Công nghệ 6G trong tương lai dưới góc nhìn của NTT Docomo

Đà Lạt - Thành phố mộng mơ

Đà Lạt - Thành phố mộng mơ

Ba xu hướng tác động đến phương thức hoạt động của doanh nghiệp của chuyển đổi kỹ thuật số

Ba xu hướng tác động đến phương thức hoạt động của doanh nghiệp của chuyển đổi kỹ thuật số

Bàn về “người viết cũ” trong “thời đại mới”

Bàn về “người viết cũ” trong “thời đại mới”

Các yêu cầu và trường hợp ứng dụng 6G trong tương lai ở Nhật Bản

Các yêu cầu và trường hợp ứng dụng 6G trong tương lai ở Nhật Bản

Tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh nghiệp

Tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh nghiệp

Khái niệm quảng cáo và các hình thức quảng cáo phổ biến hiện nay

Khái niệm quảng cáo và các hình thức quảng cáo phổ biến hiện nay

Chuyển đổi số trong truyền thanh cơ sở

Chuyển đổi số trong truyền thanh cơ sở

Mộc Châu - Điểm đến lý tưởng

Mộc Châu - Điểm đến lý tưởng

Một số giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp ICT trong bối cảnh hậu Covid-19

Một số giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp ICT trong bối cảnh hậu Covid-19

5G- Công cụ quan trong thúc đẩy chuyển đổi số

5G- Công cụ quan trong thúc đẩy chuyển đổi số

Trung Quốc: Phát triển khu vực nông thôn cần sự chung tay của các doanh nghiệp TMĐT

Trung Quốc: Phát triển khu vực nông thôn cần sự chung tay của các doanh nghiệp TMĐT

Tin đọc nhiều

Đi trước các nước phát triển về cái mới để thay đổi thứ hạng quốc gia

Đi trước các nước phát triển về cái mới để thay đổi thứ hạng quốc gia

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin

Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Bến Tre phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Sau chính phủ số là gì?

Sau chính phủ số là gì?

Bộ KH&ĐT đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư công nghệ quy mô tỉ USD

Bộ KH&ĐT đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư công nghệ quy mô tỉ USD

Công dân Việt Nam sắp có hộ chiếu gắn chip điện tử

Công dân Việt Nam sắp có hộ chiếu gắn chip điện tử

Bắc Giang phát động thi tìm hiểu cải cách TTHC, DVC trực tuyến

Bắc Giang phát động thi tìm hiểu cải cách TTHC, DVC trực tuyến

Phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng

Phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng

Xây dựng Chính phủ điện tử với vai trò hạt nhân của Bộ TT&TT

Xây dựng Chính phủ điện tử với vai trò hạt nhân của Bộ TT&TT

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong bối cảnh dịch Covid-19

Video xem nhiều

Hyundai công bố mẫu xe TIGER có thể 'đi bộ' qua các chướng ngại vật.

Hyundai công bố mẫu xe TIGER có thể 'đi bộ' qua các chướng ngại vật.

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Clip: Khuyến cáo đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ trong dịch Covid-19

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Xiaomi ra mắt Mi 10 và Mi 10 Pro: chip Snapdragon 865 và camera 108MP

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Cô giáo sáng tạo mặc nguyên bộ đồ họa tiết nội tạng để dạy học

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

Toàn cảnh Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019

 Ford Mustang Mach-E chiếc SUV điện đầu tay lấy cảm hứng từ “biểu tượng cơ bắp”

Ford Mustang Mach-E chiếc SUV điện đầu tay lấy cảm hứng từ “biểu tượng cơ bắp”

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Cận cảnh Fujifilm X-Pro3 thiết kế hoài cổ thách thức thời gian

Bắc Sơn mây hát

Bắc Sơn mây hát

Rolls-Royce 103EX sử dụng trí tuệ nhân tạo về nhà sau hơn ba năm vòng quanh Thế giới

Rolls-Royce 103EX sử dụng trí tuệ nhân tạo về nhà sau hơn ba năm vòng quanh Thế giới

Hé lộ những hình ảnh thiết kế của Galaxy Fold trong sự kiện ra mắt Galaxy Note 10

Hé lộ những hình ảnh thiết kế của Galaxy Fold trong sự kiện ra mắt Galaxy Note 10

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

Chiếc điều hòa cá nhân này của Sony là tất cả những gì bạn cần để sống sót qua mùa hè nóng nực

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?

Kinh tế số và tiềm năng phát triển tại Việt Nam
15/06/2021
Phương pháp đo lường đô thị thông minh
11/06/2021
Triển vọng 5G và 6G trong tương lai ở Nhật Bản
11/06/2021
Bắc Ninh: Không ký kết triển khai dự án Owifi 5G với CSE Singapore
27/06/2020
Bị World Bank cấm dự thầu 7 năm, công ty Sao Bắc Đẩu thừa nhận sai sót
27/06/2020
Wefinex - Mô hình hoạt động đa cấp "đội lốt" đầu tài chính trên mạng internet
10/06/2020
Hội thảo góp ý dự thảo phát triển công nghiệp ICT, hướng tới CMCN lần thứ tư
27/05/2020
Khai trừ MISA khỏi Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
27/05/2020
Chuyển đổi số - Nên hiểu như thế nào cho đúng
25/05/2020
"Việt Nam ơi! Đánh bay COVID" - Viết tiếp tinh thần vượt qua khó khăn của dân tôc Việt
17/04/2020
Các yếu tố cơ bản của chuyển đổi số
08/04/2020
Phát huy tinh thần Make in Vietnam, sẵn sàng công nghệ, thiết bị để thương mại 5G
07/12/2019
REV-ECIT 2019: Thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng
07/12/2019
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Không thể làm trò đùa trong việc thí điểm xử lý nước thải sông Tô Lịch của tổ chức Nhật Bản
06/12/2019
Sở Y tế Hà Nội: Nước sạch Sông Đà đã an toàn
21/10/2019
Công ty nước sạch Sông Đà sẽ xem xét trách nhiệm khi được hỏi về lời "xin lỗi"
17/10/2019
PVOIL Cup 2019 chính thức khởi tranh - Vượt lên thử thách
28/09/2019
Trực tiếp: Apple ra mắt Iphone 11 tại Cupertino, California, Mỹ
10/09/2019
Hà Nội khai trương hệ thống sóng điện từ hội tụ không xâm lấn điều trị ung thư
29/08/2019
Grab tiếp tục rót hàng trăm triệu USD, taxi truyền thông của Việt Nam sẽ ra sao?
26/08/2019
VNPT, MobiFone, VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021
20/08/2019
Fadil không bung túi khí khi va chạm gốc cây tại Hải Dương: Vinfast nói gì?
18/08/2019
5G thay đổi tương lai của bạn như thế nào?
26/07/2019
Nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
25/07/2019
Truyền hình OTT - Hướng đi mới của các “nhà Đài”
24/07/2019
Tiến sĩ Trần Văn Mạnh (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đánh giá, việc phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao nói riêng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung là hướng đi đúng, tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quá hữu ích. Cần phổ biến ngay cho các cháu nhỏ.
Chúc mừng ngày thành lập ngành Bưu điện Việt Nam
Bài viết rất hay và ý nghĩa về eKGIS và hội thảo CNTT. Cảm ơn tác giả
Tình yêu , cống hiến ,nổ lực đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không bao giờ qua được. Chúc Mừng Con người Đẹp , chúng tôi luôn tự hào !
Giờ mình mới biết - Chúc mừng chúc mừng con người Đẹp
Một con người dùng cả một cuộc đời cho tình yêu thiên nhiên . Ông đã đóng góp cống hiến cho nghành thực vật học nước nhà bảo tồn phát triển những loài lan quí hiếm . Xin chúc ngài có một sinh nhật ngài ấm áp hạnh phúc bên người thân . Mong xã hội và trên toàn thế giới có nhiều người tâm huyết như ông . Xin chúc cho tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước TL & VN luôn bền chặt và thắm thiết . VN luôn yêu quí các bạn !
Con này chắc không bằng con Netgear Orbi RBS40 đâu mình đã dùng thử và đã lắp đặt nhiều nhà , cơ quan, resort , văn phòng , showroom . Con netgear Orbi có app kiểm tra từ xa và loại đối tượng thông qua tắt ip đối tượng đó
Nhu cầu tuyển dụng tăng gấp đột biến 4 lần trong một thời gian ngắn điều đó phản ánh tỉ lệ thất nghiệp trong những tháng đầu năm là 3/4 do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đây là một điều đáng buồn, rồi các cử nhân, kỹ sư sẽ đi đâu về đâu trong giai đoạn bất ổn này. Để cân bằng lại có thể mất một thời gian dài.