Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
14 guests & 0 thành viên trực tuyến

Chính sách phát triển sự nghiệp xuất bản

Xuat ban

Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 06.

Xem tiếp...

Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản, In, Phát hành sách đến năm 2010

Ngày 31/12/2002 , Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin đã ban hành Quyết định số 40/2002/QĐ-BVHTT về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản, In, Phát hành sách đến năm 2010

Xem tiếp...