Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
48 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 75-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu chính sách đầu tư cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam

Mã số: 75-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: Phạm Văn Hải

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 58-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý tóm tắt tài liệu của các tổ chức hoạt động trong linh vực Bưu chính Viễn thông và CNTT trên thế giới.

Mã số: 58-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: CN.Trần Tuyết Anh

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ 2003

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển CNTT&TT của TP. Đà Nẵng đến năm 2010

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ái Việt

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 79-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Mã số: 79-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tiến

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 76-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp quản lý nhà nước các doanh nghiệp theo chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp

Mã số: 76-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 78-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định giá các sản phẩm phần mềm

Mã số: 78-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tiến

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.