Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
49 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 80-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực xuất bản, phát hành ở Việt Nam

Mã số: 80-12-KHKT-RD

Nhóm thực hiện: Đoàn thanh niên Viện chiến lược TT&TT

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 79-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí ở Việt Nam

Mã số: 79-12-KHKT-RD

Nhóm thực hiện:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 78-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình công nghệ và quản lý cho trung tâm tích hợp dữ liệu cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam

Mã số: 78-12-KHKT-RD

Nhóm thực hiện:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 12-12-KHKT-SP

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp thông tin tác nghiệp và dịch vụ hành chính công cho các cơ quan hành chính cấp xã

Mã số: 12-12-KHKT-SP

Nhóm thực hiện: Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 158-11-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển băng rộng trong vùng biên giới Việt Nam - Lào, Campuchia, Trung Quốc

Mã số: 158-11-KHKT-QL

Nhóm thực hiện: Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 57-11-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất chính sách thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin xanh (green ICT) ở Việt Nam

Mã số: 57-11-KHKT-QL

Nhóm thực hiện: Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế