Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
47 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 89-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường dịch vụ viễn thông và đề xuất giải pháp cho Việt nam

Mã số: 89-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thành Phúc

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 43-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý tóm tắt tài liệu của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và CNTT trên thế giới

Mã số: 43-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Tuyết Anh

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 41-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các quy định pháp lý về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

Mã số: 41-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 40-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá sản lượng phần mềm tại Việt Nam

Mã số: 40-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ái Việt

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 mã số 39-04-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá năng lực về CNTT

Mã số: 39-04-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Mạnh Lâm

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 74-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Xây dựng Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và CNTT đến năm 2010

Mã số: 74-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: TS.Nguyễn Thành Phúc

Email liên hệ:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2003 mã số 77-03-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu định hướng xây dựng xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý về BCVT&CNTT

Mã số: 77-03-KHKT-QL

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.