Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
47 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã 63-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Xây dựng Quy hoạch nguồn nhân lực CNTT quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng 2015

Mã số: 63-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tiến

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã số 62-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT&TT trong doanh nghiệp Việt Nam

Mã số: 62-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Lã Hoàng Trung

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã số 61-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam

Mã số: 61-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Phạm Quý Dương

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã số 60-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xử lý tóm tắt tài liệu của các tổ chức hoạt động trong linh vực bưu chính và CNTT trên thế giới

Mã số: 60-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2006 mã số 59-06-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh các quy định pháp lý trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Mã số: 59-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Cao Trần Việt Nga

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.