Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
50 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 68-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư cho CNTT&TT trong các doanh nghiệp Việt Nam

Mã số: 68-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Lã Hoàng Trung

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 67-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định mức độ ưu tiên, ưu đãi và các điều kiện cần thiết khác cho phát triển công nghiệp CNTT&TT

Mã số: 67-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thành Phúc

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 66-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu về điều kiện hoạt động đào tạo CNTT và cấp chứng chỉ CNTT ngoài hệ thống giáo dục quốc dân

Mã số: 66-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Mạnh Lâm

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 mã 65-07-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cải cách hành chính và việc xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam

Mã số: 65-07-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tiến

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viễn thông & Internet Việt Nam hướng tới năm 2010

Ten mien VN

Cạnh tranh và phát triển

Trong những năm qua, Viễn thông và Internet Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển viễn thông và Internet nhanh trên thế giới. Các dịch vụ viễn thông và Internet được phổ cập rộng rãi tới miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Xem tiếp...