Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
51 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2009 mã số 71-09-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu thúc đẩy phát triển băng rộng tại Việt Nam

Mã số: 71-09-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ái Việt

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 66-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu chính sách ưu tiên, ưu đãi cho phát triển công nghiệp phụ trợ ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Mã số: 66-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS Lã Hoàng Trung

Luật Viễn thông

Luật Viễn thông của Quốc hội, số 41/2009/QH12 ngày 04/12/2009 có hiệu lực từ ngày 01/07/2010


Quyết định về quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

 Quyết định125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng chính phủ về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.


Quyết định số: 22/2009/QĐ-TTg về Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Quyết định số: 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020


Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 mã số 67-08-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu các điều kiện và khả năng cho phép các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia xây dựng và khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông

Mã số: 67-08-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Lã Hoàng Trung

Email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.