Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
50 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 70-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu định hướng phát triển các dịch vụ cho 3G và đề xuất các cơ chế chính sách quản lý dịch vụ 3G tại Việt Nam

Mã số: 70-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 69-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây và đề xuất chính sách thúc đẩy ứng dụng điện toán đám mây tại Việt Nam

Mã số: 69-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Ngọc Quế

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 68-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất lộ trình và một số giải pháp ngầm hoá mạng cáp thông tin tại các trung tâm đô thị tại Việt Nam

Mã số: 68-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Hồng Hà

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 67-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền dẫn phát sóng phát thanh số và lộ trình triển khai tại Việt Nam

Mã số: 67-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: KS. Vũ Phúc Yên