Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
49 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 52-11-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xu hướng phát triển mạng xã hội và đề xuất chính sách định hướng phát triển mạng xã hội tại Việt Nam

Mã số: 52-11-KHKT-RD

Nhóm thực hiện: Trung tâm Chuyển giao công nghệ thông tin

Chủ trì đề tài: ThS. Đỗ Công Anh

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 51-11-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương án thử nghiệm chuyển đổi Truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất từ tương tự sang số trên địa bàn một địa phương

Mã số: 51-11-KHKT-RD

Nhóm thực hiện: Ban Cơ sở Hạ tầng Thông tin và Truyền thông

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 27-11-KHKT-T

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật chung để triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Việt Nam

Mã số: 27-11-KHKT-T

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Nhóm thực hiện: Ban Công nghệ Thông tin

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 15-11-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Phần mềm cung cấp thông tin tác nghiệp và dịch vụ hành chính công cho các cơ quan hành chính cấp huyện

Mã số: 15-11-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông