Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
26 guests & 0 thành viên trực tuyến

Luật Viễn thông

Luật Viễn thông của Quốc hội, số 41/2009/QH12 ngày 04/12/2009 có hiệu lực từ ngày 01/07/2010


Quyết định về quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

 Quyết định125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng chính phủ về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.


Quyết định số: 22/2009/QĐ-TTg về Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Quyết định số: 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020


Luật Công nghệ thông tin

Ngày 29/6/2006, Luật Công nghệ thông tin đã chính thức được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Đây là một đào luật quan trọng quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; các biện pháp đảm bảo ứng dụng và phát triển công ngệ thông tin; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin.