Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
59 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 146-12-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của rác thải viễn thông và CNTT tới môi trường tại Việt Nam

Mã số: 146-12-KHKT-QL