Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
38 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 84-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và tại các xã vùng biên giới

Mã số: 84-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: