Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
47 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 83-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý an ninh cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Mã số: 83-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh