Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
57 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 82-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo thị trường viễn thông Việt Nam trong xu thế sáp nhập, mua lại và cổ phần hóa doanh nghiệp viễn thông

Mã số: 82-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: