Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
59 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 81-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý các thiết bị phần cứng có tích hợp công cụ sử dụng các nội dung trên mạng

Mã số: 81-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Mạnh Lâm