Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
49 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 80-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực xuất bản, phát hành ở Việt Nam

Mã số: 80-12-KHKT-RD

Nhóm thực hiện: Đoàn thanh niên Viện chiến lược TT&TT