Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
47 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 12-12-KHKT-SP

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp thông tin tác nghiệp và dịch vụ hành chính công cho các cơ quan hành chính cấp xã

Mã số: 12-12-KHKT-SP

Nhóm thực hiện: Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông