Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
47 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 57-11-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất chính sách thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin xanh (green ICT) ở Việt Nam

Mã số: 57-11-KHKT-QL

Nhóm thực hiện: Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế