Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
48 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 52-11-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xu hướng phát triển mạng xã hội và đề xuất chính sách định hướng phát triển mạng xã hội tại Việt Nam

Mã số: 52-11-KHKT-RD

Nhóm thực hiện: Trung tâm Chuyển giao công nghệ thông tin

Chủ trì đề tài: ThS. Đỗ Công Anh