Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
45 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 51-11-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương án thử nghiệm chuyển đổi Truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất từ tương tự sang số trên địa bàn một địa phương

Mã số: 51-11-KHKT-RD

Nhóm thực hiện: Ban Cơ sở Hạ tầng Thông tin và Truyền thông