Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
50 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 27-11-KHKT-T

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật chung để triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Việt Nam

Mã số: 27-11-KHKT-T

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Nhóm thực hiện: Ban Công nghệ Thông tin