Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
46 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 mã số 15-11-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Phần mềm cung cấp thông tin tác nghiệp và dịch vụ hành chính công cho các cơ quan hành chính cấp huyện

Mã số: 15-11-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông