Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
46 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 70-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu định hướng phát triển các dịch vụ cho 3G và đề xuất các cơ chế chính sách quản lý dịch vụ 3G tại Việt Nam

Mã số: 70-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Trần Minh Tuấn