Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
46 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 68-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất lộ trình và một số giải pháp ngầm hoá mạng cáp thông tin tại các trung tâm đô thị tại Việt Nam

Mã số: 68-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Hồng Hà