Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
46 guests & 0 thành viên trực tuyến

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2010 mã số 67-10-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ truyền dẫn phát sóng phát thanh số và lộ trình triển khai tại Việt Nam

Mã số: 67-10-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: KS. Vũ Phúc Yên