Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
31 guests & 0 thành viên trực tuyến

Văn bản - Tài liệu

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 146-12-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của rác thải viễn thông và CNTT tới môi trường tại Việt Nam

Mã số: 146-12-KHKT-QL

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 145-12-KHKT-QL

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số sử dụng thông tin điện tử

Mã số: 145-12-KHKT-QL

Chủ trì đề tài:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 84-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và tại các xã vùng biên giới

Mã số: 84-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 83-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý an ninh cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Mã số: 83-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 82-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo thị trường viễn thông Việt Nam trong xu thế sáp nhập, mua lại và cổ phần hóa doanh nghiệp viễn thông

Mã số: 82-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài:

Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 mã số 81-12-KHKT-RD

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý các thiết bị phần cứng có tích hợp công cụ sử dụng các nội dung trên mạng

Mã số: 81-12-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Phạm Mạnh Lâm