Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
35 guests & 0 thành viên trực tuyến

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Viện

Chuc nang nhiem vu

Ngoài Ban lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Viện được chia thành 03 khối: Khối hành chính, Khối nghiên cứu, Khối các trung tâm/đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Viện

Viện trưởng

GS, TSKH. Lê Xuân Lan

 ĐT: 04. 35565032

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Viện trưởng

1. PGS, TS. Trần Minh Tuấn

 ĐT: 04. 35565043

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


2. TS. Lã Hoàng Trung

 ĐT: 04. 35565328 (máy lẻ: 40)

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Cơ sở Hạ tầng Thông tin và Truyền thông

Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Hồng Hà

 Điện thoại: 04-35565328 (máy lẻ: 27)

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Trưởng Ban: KS. Vũ Phúc Yên

 Điện thoại: 04-35565328 (máy lẻ: 26)

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ban Công nghệ Thông tin

Phó Trưởng Ban phụ trách: CN. Ngô Quốc Thái

Điện thoại: 04-35565328 (máy lẻ: 74)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phó Trưởng Ban: CN. Nguyễn Quỳnh Anh

Điện thoại: 04-35565328 (máy lẻ: 78)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 Giám đốc: ThS. Đỗ Công Anh

Điện thoại: 04-35565328 (máy lẻ: 73)

Email: dcanh (a_t) mic.gov.vn