Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
27 guests & 0 thành viên trực tuyến

Giới thiệu Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

          Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông - NIICS (Tên gọi trước đây Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin) được thành lập theo Quyết định số 35/2003/QĐ-BBCVT ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Đến nay, văn bản này đã được thay thế bởi Quyết định số 21/2008/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 09/4/2008 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

          Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng nghiên cứu những nội dung cập nhật; dự báo; định hướng phát triển; đánh giá tác động liên quan tới các vấn đề kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, tổ chức, quản lý trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia (gọi chung là Thông tin và Truyền thông); xây dựng và đề xuất với Bộ trưởng về các hoạt động triển khai thực hiện tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch trung hạn và dài hạn, quy hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp về phát triển, ứng dụng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

           Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông có đội ngũ cán bộ gồm 56 người (6 Tiến sĩ, 9 Thạc sĩ và 41 cán bộ có trình độ Đại học).

IMG 9701

           Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật.

          Tên giao dịch tiếng Anh: National Institute of Information and Communications Strategy (NIICS).

          Địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội - Việt Nam

          Điện thoại: (84-4) 35 565 340

          Fax: (84-4) 35 567 399

          Website: http://www.niics.gov.vn