Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
70 guests & 0 thành viên trực tuyến

Điều tra hiện trạng Trung tâm tích hợp dữ liệu cấp tỉnh

          Ngày 27/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 mà một trong những mục tiêu là xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin với các nhiệm vụ cụ thể là: phát triển Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ và xây dựng Trung tâm kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương.

          Trong những năm vừa qua, trong khuôn khổ các đề án, dự án công nghệ thông tin (CNTT) khác nhau, các địa phương trên cả nước đã xây dựng và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu. Đến nay, các Trung tâm tích hợp dữ liệu đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

         Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và vai trò của các Trung tâm tích hợp dữ liệu, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đang nghiên cứu các mô hình quản lý và công nghệ của các Trung tâm để tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Bộ.

          Để đảm bảo tính thực tiễn của kết quả nghiên cứu, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông khảo sát thông tin về hiện trạng Trung tâm tích hợp dữ liệu ở địa phương theo mẫu đính kèm.

Mau_phieu_TTTHDL_tinh.doc

Mau_phieu_TTTHDL_TP.doc