Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
63 guests & 0 thành viên trực tuyến

Hội thảo lần I các đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012 của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

     NIICS - Trong ba ngày 28, 29 và 31/8/2012, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo lần I các đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012. Đây là hội thảo nằm trong kế hoạch thực hiện các đề tài cấp Bộ năm 2012 của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

     Hội thảo có sự tham gia của Vụ Khoa học Công nghệ và các đơn vị có liên quan trực tiếp tới đề tài. Dưới sự chủ trì của ông Lê Xuân Lan, Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến được đưa ra.
     Trong 3 ngày làm việc, chủ trì các đề tài đã trình bày sơ qua về nội dung của từng đề tài. Ngoài ý kiến trao đổi của những người tham gia, chủ trì đề tài còn nhận được sự góp ý từ những đơn vị có liên quan. Chín đề tài được đưa ra trao đổi lần này là:
-    Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp thông tin tác nghiệp và dịch vụ hành chính công cho các cơ quan hành chính cấp xã, 12-12-KHKT-SP (Trung tâm tư vấn TT&TT);
-    Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí ở Việt Nam, 79-12-KHKT-RD (Ban Thông tin BC XB&QC);
-    Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực xuất bản, phát hành ở Việt Nam, 80-12-KHKT-RD (Ban Thông tin BC XB&QC);
-    Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý các thiết bị phần cứng có tích hợp công cụ sử dụng các dịch vụ nội dung trên mạng, 81-12-KHKT-RD (Ban Tổng hợp và HTQT);
-    Nghiên cứu dự báo thị trường viễn thông Việt Nam trong xu thế sáp nhập, mua lại và cổ phần hóa doanh nghiệp viễn thông, 82-12-KHKT-RD (Ban Tổng hợp và HTQT);
-    Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý an ninh cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, 83-12-KHKT-RD (Ban Công nghệ TT);
-    Nghiên cứu và xây dựng các cơ sở chính sách và giải pháp thúc đấy ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã vùng biên giới, 84-12-KHKT-RD (Ban Tổng hợp và HTQT);
-    Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ đồng báo các dân tộc thiểu số sử dụng thông tin điện tử, 145-12-KHKT-QL (Ban Tổng hợp và HTQT);
-    Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của rác thải viễn thông và CNTT tới môi trường tại Việt Nam, 146-12-KHKT-QL (Ban Tổng hợp và HTQT).
     Hội thảo lần I là cơ sở để các đơn vị sẽ tiến hành chỉnh sửa, bổ sung theo những góp ý được đưa ra. Dự kiến Hội thảo lần II sẽ được tổ chức từ ngày 26-28/9/2012./.

Quỳnh Như