Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
63 guests & 0 thành viên trực tuyến

Hội nghị thẩm định quy hoạch báo chí xuất bản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

2012.03.30.QHphat trien BCXB Thai NguyenNgày 30/3/2012, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Đồng chí Ma Thị Nguyệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, 02 ủy viên phản biện và các thành viên cơ bản nhất trí với dự thảo lần 2 Quy hoạch phát triển báo chí xuất bản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Quy hoạch đã bám sát đề cương được phê duyệt, bố cục chặt chẽ, hợp lý, khoa học có tính khả thi cao. Phần nội dung đã đánh giá được hiện trạng lĩnh vực báo chí, xuất bản tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở bám sát mục tiêu chung của tỉnh và vùng đưa ra định hướng phát triển các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) và lĩnh vực xuất bản, in, phát hành đến năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung được các đại biểu nhận xét như: Ấn phẩm về Chè Thái Nguyên cần đẩy sớm tiến độ, nên xuất bản trong năm 2012 hoặc 2013; Bố cục lại phần giải pháp theo các nhóm và nhóm giải pháp ưu tiên; Cụ thể hơn phần nhân lực và nguồn lực; Bổ sung phần định hướng phát triển của Trung tâm thông tin tỉnh; Phần kết luận cần nêu bật được sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch; Xác định lại danh mục các dự án để đảm bảo thống nhất giữa chương trình quốc gia với các chương trình của tỉnh; Nội dung chi tiết về Báo điện tử còn sơ sài;...

Sau khi nghe các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá, nhận xét, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Xuân lan, Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ TT&TT) – đại diện đơn vị tư vấn đã tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung mà hội đồng quan tâm.

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Thị Nguyệt khẳng định cần thiết phải xây dựng Quy hoạch phát triển báo chí xuất bản tỉnh Thái Nguyên có tầm nhìn chiến lược, có thính khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị tư vấn phối hợp với các ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên trong hội đồng chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.