Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
62 guests & 0 thành viên trực tuyến

Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

2012.02.14.Hop QH phat trien vien thong quoc gia 2020Chiều ngày 13/02/2012, Viện Chiến lược TT&TT đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Lãnh đạo Bộ về các nội dung của Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020. Đây là phiên họp hoàn thiện các nội dung chính của Quyết định để báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Tham dự buổi làm việc còn có, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

 

Tại buổi làm việc, ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT đã trình bày tóm tắt nội dung của dự thảo Quyết định với mục tiêu, định hướng và các chỉ tiêu phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu sẽ là xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, công nghệ hiện đại. Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông đối với nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cung cấp các dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt, giá cước hợp lý, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ. Phát triển bền vững thị trường viễn thông, đảm bảo môi trường canh tranh lành mạnh. Phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia... với quan điểm về bền vững, chất lượng tăng, sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông, đảm bảo an toàn thông tin (trước kia dịch vụ viễn thông chủ yếu là thoại, xu hướng tới là các dịch vụ dữ liệu).

Về chỉ tiêu phát triển đến năm 2020 được định hướng sẽ tăng cường hơn nữa về chất lượng  dịch vụ, trong đó, tỷ lệ đường dây thuê bao cố định 20-25 đường/100 dân; tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng cố định 15-20 thuê bao/100 dân; tỷ lệ thuê bao băng rộng di động 35-40 thuê bao/100 dân; tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định là 40-45%; 100% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối internet băng rộng; tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,2 – 1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP. Tổng doanh thu viễn thông đạt từ 15 -17 tỷ USD, chiếm khoảng 6-7% GDP. Đặc biệt sẽ phủ sóng thông tin di động đến trên 95% dân số cả nước, các tuyến đường giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm trọng yếu kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Định hướng phát triển viễn thông đến năm 2020, bảo đảm thị trường phát triển bền vững theo hướng chất lượng, hiệu quả trên cơ sở tạo lập môi trường cạnh tranh, bình đẳng, lành mạnh; Đẩy mạnh việc phát triển mạng truy nhập băng rộng đến hộ gia đình trên cơ sở ưu tiên phát triển cáp quang đồng tại khu vực nông thôn, mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba; phát triển dịch vụ viễn thông mới phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy phát triển các dịch vụ ứng dụng viễn thông nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng viễn thông đã được đầu tư; Phát triển công nghệ viễn thông phải cập nhật và phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ chung của thế giới; áp dụng cơ chế thị trường như đấu giá, thi tuyển, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số, kho số viễn thông, tên miền Internet, nhằm lựa chọn được các doanh nghiệp có đủ năng lực kinh tế, tài chính, kỹ thuật...

Về các giải pháp trong dự thảo Quyết định Quy hoạch gồm có: giải pháp về tuyên truyền; giải pháp về hoàn thiện cơ chế, pháp luật; giải pháp về đổi mới tổ chức, khoa học công nghệ và giải pháp về nguồn lực… các giải pháp này nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, định hướng và nội dung của Quy hoạch qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo cho mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến viễn thông; xây dựng các quy định về việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong môi trường hội tụ công nghệ và dịch vụ; xây dựng quy định về thủ tục, yêu cầu, điều kiện và mô hình cấp phép phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia bán lại dịch vụ; đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực viễn thông và Internet phù hợp với pháp luật Việt Nam, thông lệ và quy định quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất và lắp ráp một số thiết bị viễn thông cơ bản, thiết bị viễn thông hỗ trợ người khuyết tật; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực…

Đại diện Cục Viễn thông, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tài chính… đã có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Quyết định Quy hoạch này phù hợp với đặc điểm viễn thông của Việt Nam trong từng giai đoạn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chỉ đạo thời gian qua môi trường pháp lý của Việt Nam đã có nhiều thay đổi, vì vậy, việc xây dựng Quyết định Quy hoạch này là việc làm cần thiết để phù hợp với chế tài mới. Đồng thời, tạo điều kiện xây dựng thị trường viễn thông phát triển mạnh theo hướng hội tụ. Về định hướng phát triển, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần cơ cấu lại doanh nghiệp viễn thông để thị trường viễn thông phát triển lành mạnh hơn, tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp viễn thông hoạt động./.

Nguồn: Bộ TT&TT