Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
36 guests & 0 thành viên trực tuyến

Tin tức - Sự kiện

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Viện Phát triển xã hội thông tin Hàn Quốc (KISDI), Hàn Quốc, ngày 01/8/2014,

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận Tiến sỹ Im Gon Cho, chuyên gia về quản lý doanh nghiệp nhà nước của Hàn Quốc, sang làm việc tình nguyện tại Viện Chiến lược trong thời gian 04 tháng, từ tháng 8/2014 đến 12/2014 với nội dung nghiên cứu: "Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực viễn thông". Đây là chương trình hỗ trợ chuyên gia tình nguyện của Viện KISDI cho các nước đang phát triển nhằm giúp các nước này nâng cao năng lực nghiên cứu trong các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh. Việc cử chuyên gia sang làm việc tại Viện Chiến lược không chỉ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, mà còn tạo điều kiện cho cán bộ nghiên cứu của Viện nâng cao năng lực nghiên cứu trong môi trường hội nhập quốc tế.

DR IM_HTQT

Dr. Im Gon Cho - Chuyên gia tư vấn cao cấp về CNTT, Viện KISDI

Tiến sỹ Im Gon Cho đã từng tốt nghiệp cử nhân về kinh tế năm 1985 và thạc sỹ về Quản lý công tại trường Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc năm 1987 và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ về quản lý và chính sách công tại trường Đại học Ohio, Columbus, Mỹ năm 1997. Hiện tại, ông là phó giáo sư, giảng dạy bộ môn về quản lý công tại trường Đại học Kyonggi, Hàn Quốc.

Trong kế hoạch nghiên cứu tại Viện Chiến lược, Tiến sỹ Im Gon Cho sẽ tập trung nghiên cứu về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, với các nội dung cụ thể như; đánh giá hiện trạng thị trường viễn thông Việt Nam và triển vọng, chia sẻ kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước của Hàn Quốc và kinh nghiệm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của một số nước OECD, ASEAN, từ đó đề xuất một số khuyến nghị về cổ phần hóa doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam như VNPT.

Theo dự kiến, giữa tháng 11/2014, Tiễn sỹ Im Gon Cho sẽ hoàn tất nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức một buổi Hội thảo tại trụ sở của Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội để chia sẻ kết quả nghiên cứu trong thời gian công tác tại Viện Chiến lược.

                                                                                                                     Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế