Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
51 guests & 0 thành viên trực tuyến

Hội nghị thẩm định quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

2010.12.15.TTTV.QHBCQuangTriNgày 15/12/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức Hội nghị thẩm định Qui hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Ngoài các thành viên Hội đồng thẩm định, Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành trong tỉnh. Dự thảo Qui hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 gồm có 5 chương, 23 điều và kèm theo 20 bảng phụ lục chi tiết do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị làm chủ đầu tư, Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện.

Phát biểu định hướng cho Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chính nêu rõ quan điểm: Qui hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 phải có tầm nhìn chiến lược, mang tính khả thi cao, đưa báo chí tỉnh Quảng Trị phát triển ngang tầm với các tỉnh trong khu vực và đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. Qui hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn để đưa nền báo chí tỉnh nhà phát triển ở tầm cao mới, đạt được những thành tựu mới. Với định hướng gợi mở đó, các thành viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung đi sâu phân tích những mặt đạt được của Dự thảo Qui hoạch, đồng thời chỉ rõ những điểm cần hoàn thiện ở chiều sâu hơn như: so sánh sự phát triển của báo chí tỉnh Quảng Trị với báo chí của các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, vấn đề thực hiện nhiệm vụ chính trị của báo chí, việc xã hội hóa và thu hút quảng cáo, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đủ sức phục vụ cho sự tăng kỳ, tăng số lượng phát hành, mở thêm kênh phát sóng của các cơ quan báo chí, vấn đề phát triển báo điện tử và các trang thông tin điện tử…

Ý kiến của 2 thành viên phản biện tập trung vào một số vấn đề được xem là “nóng” của báo chí nước ta nói chung hiện nay. Dự thảo Qui hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đề cập đến vấn đề thị trường báo chí và nguồn nhân lực báo chí phát triển thị trường ở các cơ quan báo chí. Thị trường này sẽ tác động rất lớn đến việc hình thành những các nhóm đối tượng khác nhau với nhiều loại nội dung về nông nghiệp, biển, đảo. Do đó, cần có những cơ sở dữ liệu về tâm lý đọc báo của người dân, nhu cầu hưởng thụ các văn hóa phẩm… Để có thể giảm dần và tiến tới xóa bỏ bao cấp đối với các cơ quan báo chí, qui hoạch cần nó rõ, sâu hơn về các cách thức để có thể huy động nguồn xã hội hóa. Về việc phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có sự đề cập cụ thể về vấn đề nâng cao chất lượng ở mảng phát thanh - truyền hình, cần phải đi sâu nội dung thông tin nào đối với các chương trình này. Báo in có cần thiết có ấn phẩm phụ hoặc phụ trương phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số hay không?

Phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại và việc phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình trên vệ tinh Vinashat là một trong những vấn đề được các đại biểu tham dự Hội nghị quan tâm. Ông Trần Đức Hữu, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh đề xuất thêm việc xây dựng một kênh truyền hình mới có khả năng phát sóng qua 2 nước bạn Lào và Thái Lan quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của mảnh đất Quảng Trị. Việc phát triển thêm ấn phẩm đặc biệt cho Báo Quảng Trị cũng không nằm ngoài mục đích phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại, kêu gọi sự hợp tác và thu hút đầu tư của các tỉnh và các nước trong khu vực.

Các ý kiến của thành viên phản biện, Hội đồng thẩm định và các đại biểu tham gia đều thống nhất: Dự thảo Qui hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã chỉ rõ định hướng phát triển mang tầm chiến lược của từng loại hình báo chí, trong đó bao gồm các giải pháp về nguồn nhân lực, giải pháp về kỹ thuật và các giải pháp liên quan để có thể đón đầu xu hướng phát triển, đồng thời vạch ra lộ trình cụ thể từng giai đoạn. Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát thực trạng báo chí địa phương; căn cứ vào chủ trương phát triển báo chí của Đảng, những quy định pháp lý của Nhà nước và xu thế phát triển báo chí trong nước và thế giới, đơn vị chủ đầu tư và tư vấn đã xây dựng dự thảo Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đảm bảo các căn cứ khoa học, mang tính khả thi cao. Vì thế, đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét, phê duyệt Quy hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện để tạo điều kiện cho báo chí Quảng Trị phát triển hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao của công cuộc xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Quảng Trị và cả nước.

Kết luận Hội nghị thẩm định, đồng chí Nguyễn Đức Chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cùng đơn vị tư vấn tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp để trình UBND tỉnh xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương đồng ý phê duyệt, triển khai thực hiện Qui hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020./.

Theo Sở TT&TT Quảng Trị