Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
40 guests & 0 thành viên trực tuyến

Quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng mạng viễn thông thụ động và truyền dẫn phát sóng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025 và Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

2011.12.20.TTTV.QHMTDHDNgày 20/12/2011, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho 2 bản dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng mạng viễn thông thụ động và truyền dẫn phát sóng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025 và Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

 

Đây là hội thảo lấy ý kiến lần 3 được tổ chức nhằm hoàn thiện 2 bản quy hoạch trên trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Tham gia buổi hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành có liên quan như: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và một số doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Trung đơn vị tư vấn lập quy hoạch trình bày tóm tắt dự thảo quy hoạch tại hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông) là đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã trình bày tóm tắt 2 bản dự thảo quy hoạch. Trong đó, dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng mạng viễn thông thụ động và truyền dẫn phát sóng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025 đã đánh giá được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, thực trạng hạ tầng viễn thông thụ động và truyền dẫn phát sóng; công tác quản lý nhà nước về công trình viễn thụ động. Từ đó đưa ra quy hoạch đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 trên cơ sở định hướng phát triển chung của tỉnh Hải Dương và xu hướng phát triển của hạ tầng mạng viễn thông thụ động và truyền dẫn phát sóng. Dự thảo Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 tập trung khái quát, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và dự báo phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hải Dương bao gồm: các ứng dụng, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Trên cơ sở những dự báo, Quy hoạch chỉ rõ phương hướng phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 với các nhóm giải pháp thực hiện cụ thể.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo tập trung vào các vấn đề cần làm rõ như định hướng sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp, ngầm hóa hệ thống cáp truyền dẫn viễn thông, kinh phí khái toán nguồn vốn đầu tư, trình độ, nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin…được đề cập trong quy hoạch.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Hảo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện quy hoạch trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ đề cương đã được UBND tỉnh thông qua./.

Theo Sở TT&TT tỉnh Hải Dương