Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
49 guests & 0 thành viên trực tuyến

Sản phẩm - Dịch vụ

Hoạt động tư vấn của Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông

(NIICS) - Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là một trong ba trung tâm thuộc Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông. Từ khi thành lập cho tới nay, trung tâm tư vấn TT&TT đóng vai trò là đơn vị tư vấn cho các địa phương trên sáu lĩnh vực chủ yếu là: Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí, Phát thanh - Truyền hình và Xuất bản.

Tiếp tục tận dụng thế mạnh về tư vấn dự án, tháng 4 năm 2014, Trung tâm Tư vấn TT&TT đã triển thực hiện tư vấn xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động cho các địa phương Hải Phòng, Hoà Bình, Hà Tĩnh.

Triển khai khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại một số địa phương. Theo kế hoạch khảo sát tập trung thu thập số liệu hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động, hạ tầng các ngành điện, cấp nước, thoát nước, giao thông… Qua thực tế công tác xây dựng hạ tầng dùng chung gặp nhiều khó khăn do nguyên nhân huy động vốn từ các ngành, kế hoạch triển khai khó thực hiện đồng bộ do lệ thuộc vào cấp chủ quản, thiếu sự chỉ đạo nhất quán của các cấp có thẩm quyền. Từ kết quả khảo sát công tác tư vấn sẽ tập trung tổ chức thực thi và quản lý hạ tầng.

Hoàn thiện nội dung quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Đồng Nai theo hướng mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình đảm bảo cung cấp cho đại đa số người dân các dịch vụ phát thanh, truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao; phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại theo hướng tham gia thị trường truyền dẫn, phát sóng.

Thực hiện xây dựng quy hoạch bưu chính, viễn thông, quy hoạch công nghệ thông tin cho một số địa phương.

Thực hiện báo cáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề án Xây dựng Nghệ An thành trung tâm công nghệ thông tin vùng Bắc Trung bộ. Tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đánh giá cao nội dung đề án, kết luận tại hội nghị Phó chủ tịch đề nghị hoàn thiện đề án dựa trên lợi thế so sánh của Nghệ An trong đó ưu tiên phát triển nhân lực và đào tạo công nghệ thông tin.

Hợp tác với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Lê Thanh Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất các ý kiến thông qua quy hoạch, điều chỉnh theo hướng xây dựng quy hoạch đồng bộ với các ngành hạ tầng liên quan đặc biệt thực hiện xây dựng hệ thống cáp ngầm cùng ngành điện.

Tư vấn thẩm tra dự án Tăng cường trang thiết bị cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, dự án được thực hiện căn cứ theo quyết định 1212/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015”. Nội dung dự án đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị cho trạm phát lại phát thanh của đài truyền thanh huyện, trạm phát hình, thiết bị truyền thanh cơ sở cho cấp xã và các hệ thống phục vụ đưa thông tin về cơ sở.

Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông