Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
51 guests & 0 thành viên trực tuyến

Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020

information-securityCông nghệ thông tin (CNTT) đã và đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành một công cụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước.

 Tuy nhiên, song song với những lợi ích do CNTT đem lại, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn khi điểm yếu của các hệ thống thông tin bị khai thác, lợi dụng. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) ngày càng trở nên cấp thiết đối với mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Trước bối cảnh đó, Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010.

Mục tiêu chính của Quy hoạch là mạng lưới, cơ sở hạ tầng thông tin và các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia được đảm bảo an toàn; các giao dịch Chính phủ điện tử, thương mại điện tử đều được thực thi trong môi trường có độ tin cậy ở mức cao nhất; thông tin, dữ liệu được trao đổi tuân theo các chuẩn an toàn thông tin. Bên cạnh đó, Quy hoạch cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020, công tác đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng được nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT nói riêng, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nói chung. Để thực hiện được các mục tiêu trên, Quy hoạch đề ra bốn nhóm giải pháp lớn như sau:

 • - Nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức trong xã hội về vai trò và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin.
  • - Phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia theo các tiêu chuẩn quốc tế.
   • - Hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước, hình thành mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc.
   • - Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
   • Việc triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan nhà nước và của cả cộng đồng CNTT&TT Việt Nam, trong đó có Bộ TT&TT, cơ quan quản lý nhà nước về CNTT&TT và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp với vai trò là cầu nối giữa nhà nước và xã hội. Quy hoạch sẽ được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, kết hợp hài hòa nguồn lực trong nước và quốc tế, nguồn lực của Nhà nước và của xã hội./.