Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Nghiên cứu xây dựng báo cáo đánh giá 20 năm phát triển của dịch vụ bưu chính Việt Nam và định hướng phát triển dịch vụ bưu chính

Thực hiện nhiệm vụ thường niên về công tác nghiên cứu khoa học, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông phối hợp với Vụ Bưu chính nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đánh giá 20 năm phát triển của dịch vụ bưu chính Việt Nam và định hướng phát triển dịch vụ bưu chính.

Bưu chính là lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đồng thời còn là một hoạt động quan trọng trong lĩnh vực văn hóa xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước cả trước mắt cũng như lâu dài. Thành tựu 20 năm đối mới của đất nước không tách rời những cố gắng và thành tựu mà các doanh nghiệp Bưu chính đã nỗ lực thực hiện trong những năm qua.

Bằng chiến lược đi tắt, đón đầu, qua hai giai đoạn tăng tốc phát triển Bưu chính Viễn thông, lĩnh vực bưu chính đã có những bước phát triển vượt bậc.

Năm 2008, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) đã chính thức tách khỏi Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông, hoạt động độc lập với VNPT và hình thành nên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Ngày 01/01/2013, quyền đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chuyển từ Tập đoàn về Bộ TTTT, và đổi tên là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đây được xem là xu thế tất yếu trên thế giới, khi chỉ còn 10% trong số 189 nước thành viên của UPU chưa thực hiện việc chia tách. Việc tách VietnamPost hoạt động độc lập với VNPT là xu thế tất yếu, tạo điều kiện thuận lợi để cả VNPT và VietnamPost cùng đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn. Với VNPT, đây sẽ là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh của Tập đoàn. Còn với VietnamPost, đây sẽ là động lực để toàn ngành bưu chính tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Với những thay đổi đó đã tác động rất lớn đến ngành bưu chính Việt Nam. Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia Tổ chức thương mại Thế giới, thì mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, việc nhìn nhận và đánh giá 20 năm phát triển bưu chính Việt Nam (1994-2014) là cần thiết để từ đó có những định hướng phát triển lĩnh vực bưu chính trong giai đoạn tiếp theo.

                                                                   Ban Kinh tế và Thị trường

Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010

buu chinh

Cùng với sự phát triển của đất nước trên chặng đường 60 năm qua, ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT) Việt Nam đã đạt được những thành tự quan trọng góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Xem tiếp...

Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010

Ngày 26/9/2005, Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg.

Xem tiếp...

Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

mobile-phone-network

Ngày 18/10/2001, Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg.

Xem tiếp...