Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
45 guests & 0 thành viên trực tuyến

Quy định cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử

2011.11.07. Quy dinh cap giay phep hoat dong bao chi dien tuBộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. Trong đó quy định 8 điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

 Cụ thể, để được cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, các báo, tạp chí điện tử và các cơ quan chủ quản báo chí (cơ quan chủ quản) phải đáp ứng các điều kiện sau: Phải phù hợp với quy hoạch báo chí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; xác định rõ tên gọi của báo chí điện tử dự kiến đề nghị cấp giấy phép; tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí điện tử; phải sử dụng ít nhất một tên miền .vn còn thời hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép; đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo hồ sơ đề nghị cấp phép; được chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí điện tử…

Về nhân sự, cơ quan báo chí điện tử cần có người đủ điều kiện để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập; có đủ nhân sự dự kiến để hình thành lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và có đủ đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã được cấp Thẻ nhà báo bảo đảm cho hoạt động của báo, tạp chí điện tử.

Trường hợp cơ quan báo chí điện tử sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để thể hiện nội dung thông tin, phải có đủ phóng viên, biên tập viên thành thạo về ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người được lãnh đạo ủy quyền chịu trách nhiệm về nội dung có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đó.

Xử lý việc cấp phép trong 30 ngày

Để được cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, cơ quan chủ quản đề nghị cấp phép cần gửi 2 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm: Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; Bản sao có chứng thực quyết định thành lập cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử; Đề án hoạt động báo chí điện tử của cơ quan chủ quản phê duyệt; dự kiến danh sách tổng hợp nhân sự…

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp phép hoạt động báo chí điện tử. Trường hợp không cấp phép thì trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đối với Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử, cơ quan chủ quản lập 1 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục sẽ tiến hành xem xét, cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. Trường hợp không cấp phép, Cục sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử có hiệu lực 10 năm kể từ ngày được cấp phép.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định trong từng giấy phép nhưng không vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử đã được cấp.

Thông tư nêu rõ, sau 90 ngày kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực, nếu tổ chức được cấp phép không hoạt động theo nội dung quy định thì giấy phép đó không còn giá trị.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2012.

Tài liệu Thông tư số 33 / 2011 /TT-BTTTT ngày 01/11/2011 về Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

Nguồn: Cổng thông tin điện tử của Chính phủ