Tin mới:

Liên kết website

Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT

Các doanh nghiệp

Thống kê truy cập

Trang web hiện có:
28 guests & 0 thành viên trực tuyến

Tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập

Năm 2013, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" (sau đây gọi tắt là Đề án), đây là nhiệm vụ nằm trong Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013. Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn thiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Theo dự thảo của Đề án, đến năm 2020, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến về vai trò, mục đích, ý nghĩa, nội dung, thực trạng về xây dựng xã hội học tập và các hình thức học tập suốt đời đối với từng đối tượng để đạt được các mục tiêu cụ thể như: 100% phóng viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục tại các cơ quan báo chí; 95% cán bộ chuyên trách trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ chủ chốt của đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, điểm sinh hoạt cộng đồng; 100% cán bộ chủ chốt của trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác; cán bộ chủ chốt của thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao các cấp và các câu lạc bộ; cán bộ lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp các cấp.

Ngoài ra, dự thảo Đề án cũng đưa ra mục tiêu đối với đối tượng thụ hưởng tuyên truyền như: 100% cán bộ công chức từ Trung ương đến cấp xã; học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục; 90% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 70% lao động nông thôn; lao động tự do.

Để đạt được các mục tiêu trên, dự thảo Đề án cũng đề xuất thực hiện một số nhiệm vụ như xây dựng nội dung tuyên truyền, tuyên truyền qua các phương thức truyền thông: qua các cơ quan báo chí, qua hệ thống thông tin cơ sở, qua mạng viễn thông và internet, qua các phương thức khác.

                                                                        Ban Thông tin Báo chí, Xuất bản và Quảng cáo

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020”

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020"

Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1572/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020".

Theo nội dung được phê duyệt, mục tiêu của đề án nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và cộng đồng, bảo đảm đến năm 2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tối thiểu 95% hộ gia đình và cộng đồng được tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình (chú trọng đối tượng trong độ tuổi kết hôn, đặc biệt là nam giới); về phúc lợi xã hội dành cho gia đình chính sách, gia đình nghèo và kiến thức, kỹ năng, phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi.

Đồng thời, Đề án hướng tới đảm bảo 100% phóng viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình tại các cơ quan báo chí có kiến thức về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

Để đạt được các mục tiêu trên, các nội dung sau sẽ được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình; Tuyên truyền các ruyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam; kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình và xây dựng gia đình văn hóa; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các nội dung khác có liên quan.

Đề án cũng đưa ra các nhiệm vụ chính cần thực hiện để đảm bảo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả như: tập huấn cho phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng phim ngắn về đường lối, chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi; biên tập, sản xuất, xây dựng bài viết, bản tin, phóng sự theo các chuyên đề khác nhau cho đối tượng nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn có được kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; mở các chuyên mục, chuyên đề, chương trình tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên các kênh phát thanh, truyền hình quảng bá ở trung ương, địa phương....

                                                                                           Ban Thông tin, Báo chí, Xuất bản và Quảng cáo

TƯ VẤN QUY HOẠCH PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 20 tháng 8 năm 2014, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai đã tổ chức hội thảo xây dựng "Quy hoạch phát triển phát thanh, truyền hình tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030".

Tham dự hội thảo có các thành viên trong Ban giám đốc, đại diện các đơn vị thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, đại diện cơ quan tư vấn là Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông – Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, ông Mai Sông Bé, giám đốc Đài chủ trì hội nghị.

Tại buổi hội thảo, Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông đã trình bày định hướng phát triển phát thanh, truyền hình tỉnh Đồng Nai. Phát triển truyền dẫn phát sóng trên cơ sở liên kết vùng, thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với sự phát triển. Định hướng phát triển trong giai đoạn đến năm 2020 phát thanh, truyền hình Đồng Nai phát triển trọng tâm cải cách chất lượng và nội dung trong xu thế phát triển các kênh truyền hình của các đài địa phương và bộ ngành.

Các ý kiến góp ý cho nội dung dự thảo quy hoạch làm rõ căn cứ dự báo nguồn thu, xác định rõ xu thế cạnh tranh trong truyền hình, giữa các phương thức truyền hình.

Định hướng phát triển công nghệ đã được thảo luận hướng lựa chọn công nghệ, xu thế hội tụ trong truyền hình và các phương thức truyền thông.

Phát triển hạ tầng được tiếp nhận các ý kiến xác định các nguồn đầu tư cho tương lai.

Kết luận của Ban giám đốc Đài nêu rõ quyết tâm phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thành Đài mạnh của cả nước, phù hợp với vị thế của địa phương.

Mục tiêu quy hoạch:

- Phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai trở thành một Đài mạnh trong cả nước về chất lượng nội dung, số lượng kênh, năng lực sản xuất chương trình, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị sản xuất chương trình và có năng lực tài chính mạnh.

Năm 2020:

- Đài Đồng Nai có 3 kênh phát thanh thời lượng 72 giờ/ngày, 5 kênh truyền hình tổng thời lượng 120 giờ/ngày

- Phát hình theo chuẩn HD cho toàn bộ các kênh truyền hình của Đài.

- 75% số hộ gia đình tỉnh Đồng Nai sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền.

                                                                                                   Trung tâm Tư vấn Thông tin và Truyền thông

Quy định cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử

2011.11.07. Quy dinh cap giay phep hoat dong bao chi dien tu

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. Trong đó quy định 8 điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử.

Xem tiếp...

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

bao chi

Nhằm cụ thể hóa hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, ngày 06/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Xem tiếp...

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước (gọi là Người phát ngôn) là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hoặc người được người đứng đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Họ tên và chức vụ người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Xem tiếp...